Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Ocepek


Branko Ocepek je dober gospodar, izšolan in čisto pravi kmet tudi po duši. Z ljubeznijo do kmetije ohranja zapuščino preteklih rodov in skrbi, da njihov dom ostaja srce družine.

Brankov oče Franc je kupil kmetijo še v povojih in jo skupaj z mamo Jožefo upravljal najprej predvsem samooskrbno. Zatem sta se ukvarjala s pitanjem bikov in pozneje še z mlečno proizvodnjo. Na začetku sedemdesetih sta zgradila nov hlev, kupila prvi traktor in nekaj prvih strojev, ki so nekoliko olajšali delo. Začetki so bili precej skromni, iz leta v leto pa se je proizvodnja povečevala, vse do danes, ko Branko odda že kar okrog 130.000 litrov mleka letno. Branko gospodari sam, njegovi sestri sta se poročili in odselili, sam pa je po smrti staršev prevzel kmetijo. Vse od otroških let so vsi otroci veliko pomagali, Branko pa se je kasneje tudi izšolal na šoli za kmetijstvo ter tako pridobil še ustrezno in koristno znanje za prevzem domače kmetije.

V poznih osemdesetih so se preselili v novo hišo, Branko pa ves čas skrbi tudi za posodabljanje kmetijske opreme, za obnovo objektov in vzdržuje ter vzorno skrbi za vse, kar so skupaj s starši zgradili. Poleg prireje mleka redi še telice za obnovo črede, zase ima tudi nekaj kokoši. Delo si dobro organizira, tako da zmore večino opraviti sam, občasno pa mu pomagajo sosedje. Njihova domačija še vedno ostaja srce celotni družini in sestrama, ki se s svojimi bližnjimi radi vrneta domov. Če mu čas dopušča, se rad udejstvuje tudi v kraju, pozimi pa zelo rad teče s smučmi.