Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Ocvirk


Medtem ko je služil v Nemčiji, ga je pri načrtovanju prihodnosti gnala želja po nečem svojem. Takrat je Marjan sprejel pogumno odločitev, da bo na Polani pri Jurkloštru začel kmetovati.

Kmetijo, na kateri so nekoč imeli vsega po malo in kmetovali predvsem za lastno oskrbo, sta od starejših lastnikov Marjan in Jožica kupila leta 1975. Tedaj je bila kmetija v zelo slabem stanju, še s slamnato streho na kozolcu, zato sta morala res veliko vložiti. Vsa poslopja sta obnovila, nekaj tudi zgradila na novo, povečala, dokupila nekaj zemlje, kupila vse orodje in mehanizacijo, od sekire do traktorja. Vse to sta zmogla s prihodki od službe in kmetovanja. Od vsega začetka sta se usmerila v živinorejo, redila sta nekaj bikov, z mlečno proizvodnjo pa sta začela sredi devetdesetih let.

»S pridnimi rokami lahko veliko ustvariš,« pravita gospodarja, ki za 10 hektarjev veliko, precej razdrobljeno kmetijo, živino in kvalitetno mleko, ki ga letno prodata okrog 35.000 litrov, skrbita večinoma sama, po službi pa priskoči tudi sin Erik. Stremijo h kakovosti in naravnemu kmetovanju, skrbijo za kvalitetno krmo in okusne, zdrave, domače dobrote. Če imaš veselje in zdravje, se veliko da, sta prepričana zakonca. Na kmetiji sta omogočila varno in prijetno odraščanje tudi hčerama, Marjanci in Zdenki. Danes sta izjemno vesela, kadar se na domačiji zberejo vsi trije otroci in vnuki, želita pa si, da bi kmetijo ohranili in jo nasledniki uspešno nadaljevali.