Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Ogrinc


Ob robu krajinskega parka Boč – Donačka gora, značilnost katerega je rastišče velikonočnice, že več generacij kmetujejo Ogrinčevi. Poleg oddaje mleka se ukvarjajo tudi s pitanci in vinogradništvom.

Olivijini starši so sredi sedemdesetih let začrtali razvojno pot kmetije Cajzek. Prevzela sta manjšo samooskrbno kmetijo, a ker ni dajala dovolj zaslužka za preživetje, je oče odšel služit v Nemčijo. Ko se je leta 1976 vrnil, sta z ženo začela vlagati v kmetijo. Kupila sta traktor Ferguson, dozidala hlev, v njem uredila privez za osem krav in začela voziti mleko v zadrugo v Rogaško Slatino.

Jože in Olivija, današnja lastnika kmetije, sta se poročila leta 1986 in prevzela razvijajočo se kmetijo od Olivijinih staršev. Kmalu po prevzemu sta pripeljala nekaj črno-belih krav iz Podloga pri Šempetru, danes pa vztrajata pri svetlem lisastem govedu. Na začetku devetdesetih let sta se lotila gradnje novega hleva, saj je bil stari premajhen in dotrajan, ter najela nekaj zemlje od sosedov. Kupila sta molzni stroj na voziček, a sta ga kmalu zamenjala. Okoli leta 1998, ko so bile količine mleka že precejšnje, sta se odločila namestiti mlekovod in hladilni bazen. Skrb za dobro počutje živali je Oliviji in Jožetu zelo pomembno, zato sta se leta 2005 odločila za preusmeritev v prosto rejo. Zgradila sta nov hlev za molznice, starega pa preuredila za prosto rejo bikov, s katerimi se ukvarja sin Uroš. »Nobena žival na naši kmetiji ni privezana. Lahko se prosto gibajo, tako kot v naravi,« ponosno povesta. Imajo tudi lasten vinograd, v katerem pridelujejo zlasti bele sorte.

V zakonu so se rodili štirje otroci, Tomaž, Uroš, Matic in Patricija. Tako Jože kot Olivija sta ponosna, da se življenjski utrip kmetije nadaljuje ter da bosta sin Uroš in partnerka Ana nadaljevala njuno delo.