Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Omerza


Življenjski utrip se je na kmetiji Omerza začel pred več kot 150 leti. Danes o življenjskih zgodbah preteklosti pričata stari hlev iz leta 1856 in kozolec, saj ponosno kljubujeta zobu časa.

Po pripovedovanju Janeza je kmetija stala na tem mestu že v času gradnje železnice. V tistem času so njegovi predniki zgradili stari hlev, ki stoji še danes. »Ko se je začela graditi Južna železnica, je v nuji po zaslužku sem prišlo veliko delavcev za gradbenike. Okoli leta 1846, ko je bila železnica zgrajena do Celja, so ti izgubili delo. Da so preživeli, so po okolici gradili hiše, hleve, svinjake in podobno. Tudi našega,« doda.

Mleko sta začela oddajati Slavko in Alojzija. Od vsega začetka so mleko oddajali na kmetijo Karba. Sprva so ga vozili s kolesom, ko je k hiši prišel traktor, pa z njim. Janez je že od rane mladosti vpet v delo na kmetiji, vsak dan je pomagal pri različnih opravilih v hlevu.

Ko sta kmetijo prevzela z ženo, je bila majhna, z nekaj glavami živine v hlevu. Da sta zagotovila dodaten vir prihodka za vlaganje v kmetijo, so se ukvarjali z gojenjem pitancev, zelenjadarstvom, čebelarstvom in prašičerejo. Požar je za nekaj časa zaustavil razvoj kmetije, a sta uspešno obnovila in povečala hlev, nakupila mehanizacijo ter povečala število živine. Danes se ukvarjajo z mlečno pridelavo, dodaten zaslužek pa daje gozd.

V zakonu so se rodile hčerke Katja, Polona in Anja. Starejši dve sta si že našli življenjskega sopotnika in si ustvarili dom drugje, najmlajša Anja pa namerava prevzeti kmetijo.