Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Orož


Kmetija Orož prehaja iz roda v roda že vrsto let, gospodarja Janez in Silva pa se trudita ohraniti njeno dediščino in tradicijo še za nadaljnje rodove.

Kmetijo, ki gre iz roda v rod že vrsto let, je Janez nasledil za očetom Jožetom in mamo Angelo. Vsak rod je nekaj naredil in zapustil naslednikom za boljše in lažje delo. V času svojega gospodarjenja sta Jože in Angela kmetovala predvsem samooskrbno, hkrati pa razvijala živinorejske dejavnosti. Ob vzpostavitvi mlečne proge Mlekarne Celeia sta začela tudi s prodajo mleka. Mama je v tistem obdobju podedovala še vinograd in v družini ostaja vse do danes. Letno rodi okrog 700 trsov za domače vino. Zase redijo še preostalo živino, pitajo bike, redijo svinje, imajo nekaj kokoši. »Da nesejo zlata jajca,« se pošali Janez, ki na kmetiji gospodari s soprogo Silvo. Pri kmečkih opravilih sta občasno precej koristna tudi sinova, Tomaž in Peter. Kadar se vrne hči Mihela, pa so trenutki takoj lepši v družbi vnukov, Nine in Maksa.

Najmlajši sin naj bi bil že zapisan kot naslednik, a še prepuščajo času čas. Vsaj del močne navezanosti in ljubezni do kmetije so potomci za gospodarjema zagotovo nasledili. Pripadnost svojemu kraju pa zakonca Orož izkazujeta tudi z udejstvovanjem v raznih društvih. Najlepše preživet prosti čas je zagotovo v naravi, na sprehodu s psom in podobno. Gospodarjema, ki vedno gledata na to, da je vse, kot mora biti, se zdi, da delo ni več cenjeno, kot bi moralo biti. Ker si zelo želita ohraniti kmetijo, upata, da bodo razmere v kmetijstvu v prihodnje nekoliko ugodnejše.