Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Ovčar


Stari starši današnjega gospodarja Virgilija so kmetijo v Paki pri Vitanju kupili sredi tridesetih let, danes pa zanjo skrbi tretja generacija Ovčarjevih.

Delovno živino – vole – so z leti na kmetiji zamenjali biki in nazadnje krave. S pridelavo mleka so začeli Virgilijevi starši, Štefanija in že pokojni Alojz. Na začetku sta se dejavnosti prireje mleka in vzreje bikov dopolnjevali, intenzivneje pa so se samo pridelavi mleka posvetili sredi devetdesetih let. Starši so poskrbeli za razvoj kmetije, predvsem za nakup prvih strojev, ki so olajšali delo, gradnjo hleva in obnovo hiše. Dolga leta je bila vir prihodka tudi prodaja rezanega lesa, vendar danes žal ni več uspešna zaradi razmer na trgu z lesom. Zato se danes, ko kmetijo vodi Virgilij, preživljajo izključno z mlekom. Ob tem je povečal čredo in količino pridelanega mleka, še vedno pa prodaja hlodovino.

Z mamo si dnevno razdelita večino opravil, mama skrbi za gospodinjstvo, Virigilij pa za kmečka opravila. Ob konicah na pomoč priskoči tudi sestra, ki živi na domačiji in hodi še v službo. Ker so bili velika družina z osmimi otroki, je po potrebi vedno dovolj delovne sile. Bratje in sestre se domov radi vračajo tudi na obisk. Ob maminem godu se zbere vsa družina, takrat se ob domačih dobrotah veseli 30 ali 40 članov ožje družine, babico pa razveseljuje kar 13 vnukov. Virgilij, ki je kmetijo prevzel z namenom, da bi se ohranilo, kar so starši ustvarili, si želi pogojev, da bi lahko še dolgo dostojno živeli in delali.