Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Pečečnik


V življenju puščamo sledi. Na tiste velike in pomembne se po navadi lahko ozremo šele v zrelih letih. Zato se zdi toliko bolj neverjetno, da se 27-letni Miha in 29-letni Gašper Pečečnik iz Arnač lahko že danes pohvalita z upravljanjem ene tehnološko najnaprednejših kmetij v Sloveniji.

Družina Pečečnik piše prav posebno zgodbo, saj se je njihova kmetija selila že dvakrat. Prvič leta 1967 zaradi širitve Velenja in razvoja premogovnika, drugič pa leta 2013, v Arnače. Tam sta brata Miha in Gašper postavila sodoben hlev, ki omogoča lažje delovne pogoje, govedu pa boljše pogoje za bivanje.

Na vprašanje, kdaj in kako se je razvijala ideja o postavitvi sodobnega hleva, izvemo zgodbo o povezovanju študijskega znanja s prakso. Ko so se pri družini Pečečnik odločali za širitev kmetije, sta se brata izbirala temo diplomskih nalog. Gašper je pokril finančno plat selitve kmetije, Miha pa izdelal okvirni tehnološki načrt objektov in se osredotočil tudi na dobro počutje živali, saj je to osnova za uspešno in kakovostno prirejo mleka.

Danes na kmetiji Pečečnik pri svojem delu precej pozornosti namenjajo selekciji živali, da imajo krave dober genetski potencial, da so zdrave in da se v hlevu dobro počutijo. Le tako lahko dosegajo kakovostno mleko, in kot pravi Gašper: »Če se ukvarjaš s prirejo mleka, moraš narediti vse, da bo mleko takšno, da ga boš tudi sam z užitkom pil.«

Večino pridelanega mleka na kmetiji Pečečnik prodajo v Mlekarno Celeia, s katero sodelujejo že več kot 30 let. Miha izpostavlja tudi širšo sliko sodelovanja: »Mlekarna Celeia je del nas. Izdeluje kakovostne produkte, od katerih ima veliko tudi naše gospodarstvo. Dejansko smo odvisni drug od drugega.«