Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Peček


Pečkova kmetija je v vasi Pletovarje, s katere je odličen razgled na okoliške vinograde in cerkev sv. Uršule. Prireja mleka ima na kmetiji že zelo dolgo tradicijo, na kar je sedanji lastnik Franc zelo ponosen.

Po pripovedovanju gospodarja Franca kmetija na tem mestu stoji že več stoletij, vendar se je vmes zvrstilo več lastnikov. Pretekle generacije so delale predvsem ročno in z živino, kmetovanje, ki je bilo pretežno samooskrbno, je bilo precej drugačno kot danes. Prejšnji gospodarji Ofiči so tu kmetovali do pozne starosti, ker pa niso imeli naslednikov, so jo prodali. Kmetijo so kupili Frančevi starši, oče Ivan in mama Ivanka, ki sta morala prejšnjo kmetijo zapustiti zaradi gradnje hitre ceste. Že od vsega začetka sta se ukvarjala z živinorejo. Pri delu so jima pomagali otroci, Ivan, Ivanka in Franc.

Preden se je v teh krajih začel organizirani odkup, so izdelovali skuto in druge mlečne izdelke. Nekaj so jih obdržali doma, viške pa prodali. Za lastne potrebe so vsako leto spitali kakšnega bikca in prašiča, pridelovali zelenjavo in skrbeli za vinograd.

Kot najmlajši izmed treh otrok je Franc ostal doma. Skupaj z ženo sta ustvarila današnjo podobo kmetije: nakupila sta vse potrebne stroje, obnovila in povečala hlev, dokupila nekaj zemlje, nekaj sta je vzela v najem in povečala število živine. Sprva ročno molžo je kmalu zamenjal molzni stroj. Mleko so dolgo časa vozili s konjem v Zalog, nato pa so leta 1979 na kmetiji zgradili zbiralnico z bazenom, kamor še danes vozijo mleko štirje okoliški kmetje.

V prihodnosti bo kmetijo prevzel sin Ivan, ki si je na kmetiji ustvaril dom.