Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Pečovnik


Na domačiji Pečovnik, po domače Špan, se s prirejo mleka ukvarjajo že vrsto let. Lani je kmetijo prevzel Jankov in Irenin sin Miha. S pomočjo staršev poskrbi, da je delo vedno opravljeno dobro in pravočasno.

Ko še ni bilo skupnih zbiralnic, so Pečovnikovi presežek mleka prodajali svojim strankam in ga v kanglah nosili na Vransko. Z začetkom prodaje v Mlekarno Celeia so mleko najprej vozili v zbiralnico v Brode, od leta 1982 pa ga vozijo v skupno zbiralnico pred gasilskim domom. Do leta 1993 so veliko časa namenjali tudi hmeljarstvu, danes pa je glavna dejavnost prireja in prodaja mleka. V hlevu imajo običajno okoli 16 glav goved.

Irena in Janko imata tri sinove, Miho, srednješolca Blaža in Janka, ki ne živi več na domači kmetiji. Miha je kandidiral za mladega kmeta in lani kmetijo tudi prevzel. Ker je zaposlen, mu pomoč družine pride še kako prav. Že vse življenje je vpet v kmetijstvo, vendar o prihodnosti še razmišlja, večjih sprememb pa ne namerava uvajati.

Časi se spreminjajo in prav tako ljudje, njihovo razmišljanje ter odločitve. Pečovnikovi poudarjajo željo, da bi ljudje v sedanjih časih bolj cenili delo kmeta, saj vsakodnevno zahteva veliko trdega dela in odgovornosti.