Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Perkovič


Na kmetiji Perkovič sta do leta 2008 gospodarila Anton in Ema. Nato sta gospodarjenje prevzela zet Peter in hčerka Lidija s sinom Alenom in hčerko Ines. Tudi Peter je odraščal na kmetiji, zato se je vodenja kmetije lotil z veseljem.

Mleko sta začela oddajati Anton in Ema. Sprva sta ga vozila v skupno zbiralnico, leta 2002 pa sta pridobila prevozni bazen. Po letu 2008 so količino oddanega mleka povečali in pridobili fiksni bazen. Danes šofer s cisterno mleko prevzame kar na kmetiji.

Mehanizacija kmetije Perkovič se je začela v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat so kupili prvi molzni stroj. Danes se na kmetiji Perkovič ukvarjajo z mlečno proizvodnjo in vzrejo pitancev. Včasih pa so se ukvarjali tudi z rejo prašičev.

Odkar sta kmetijo prevzela Peter in Lidija, sta število živine praktično podvojila. Danes imata skupno približno 60 glav živine, od tega približno 25 krav molznic. Poleg tega, da sta občutno povečala število živine, sta obnovila poslopja in posodobila mehanizacijo.

Kljub temu da sta Peter in Lidija že do sedaj ogromno dosegla, imata tudi za prihodnost velike načrte. Želita ostati usmerjena v mlečno proizvodnjo. Zato si želita za krave molznice zgraditi nov hlev na prosto rejo. Poleg tega pa načrtujeta tudi nakup kakšnega novega stroja.