Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Pevec


Po domače Špendetovo kmetijo je Avgustov oče podedoval po svoji teti Mariji Palir. Leta 1947 je dedoval še del posestva, od Jakoba Palirja, ki je bil župnik na Žusmu. Pozneje je nekaj zemlje dokupil. Z dokupom zemlje sta po prevzemu kmetije leta 2003 nadaljevala tudi Avgust in njegova soproga Bojana, tako da sta kmetijo zelo povečala, na 34 hektarjev. Zadnji nakup je bil nakup domačije Ferme, ki je bila nekoč v teh krajih največja.

Na hribovski kmetiji v Vršni vasi živijo tri generacije: Avgust z ženo Bojano ter njuni trije otroci, Damjan, Avgust mlajši in Sara. Prva generacija gre Avgustovi mami Ivanki. Sin Damjan je veterinar, Avgust mlajši pa študent na veterinarski fakulteti in predviden, da prevzame kmetijo. Dve generaciji sta po dedovanju posestva znatna sredstva vlagali v nakup zemlje in s tem v povečanje posestva. Bojana meni, da so si z omenjenimi nakupi zagotovili dolgoročno možnost razvoja kmetije, ki bo tržno usmerjena.

Na kmetiji redijo 26 krav lisaste pasme. Vzrejajo plemenske telice za obnovo črede. Vsa moška teleta pitajo in prodajo. Kmetija je samooskrbna glede osnovne krme. Imajo hlev za kombinirano rejo, mlado govedo je v prosti reji. Kravam je omogočena paša, kjer se živali delno prehranjujejo, veliko gibljejo in dobro počutijo.

Pevčevi so zagovorniki zdrave prehrane in zdravega načina življenja. Obdržali so stare travniške nasade jablan in hrušk, ki jih skrbno negujejo in obnavljajo. Lepše plodove sadja prodajo kot jedilno sadje, druge pa predelajo v jabolčni sok.

Anton in Bojana svoj prosti čas namenjata potovanjem. Zanimajo ju naravne znamenitosti, kulinarika in napredno kmetovanje v drugih državah.