Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Plahuta


Kmetija Plahuta, po domače kmetija pri Skale, je na rahlem pobočju, s katerega se razprostira pogled na večji del naselja Lutrje. Življenje na kmetiji ustvarja Ivan z ženo Olgo in sinovi, Aleksandrom, Mitjem in Gregorjem. V stari hiši pa živijo še Ivanovi starši, Martin in Marija.

S pridelavo mleka se na kmetiji Plahuta ukvarjajo že več desetletij. Olga, ki je na kmetijo prišla v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, pove, da so že ob njenem prihodu imeli molzni stroj. Sicer je bil to manjši prevozni molzni stroj, ki ga je pozneje zamenjal molzni stroj na kanglo, tega pa pri molži uporablja še danes.

Ker je Ivan zaposlen, je delo na kmetiji v večji meri prevzela Olga. Z leti se je količina pridelanega mleka precej povečala. Olga pove, da so sprva oddajali približno 30 litrov mleka dnevno, danes pa količina dnevno oddanega mleka znaša že približno 120 litrov. Vozi ga v skupno zbiralnico Lutrje, ki je tik pod kmetijo.

Ob obilici dela na kmetiji Olgin vsakdan z razigranostjo in igrivostjo popestrijo sinovi. Aleksander in Mitja najraje pomagata na travniku pri delu s traktorjem. Najmlajši Gregor pa se skozi igro vključi v prav vsako delo.