Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Plaskan


Spomine iz preteklosti prikliče lepa stara kašča, ki krasi dvorišče skrbno urejene kmetije Trnšek. Obuja čas prejšnjih rodov, ko so na kmetiji sejali, imeli sadovnjake, vinograde, vozili z voli, redili živino, znani pa so bili tudi po čebelarstvu.

Boštjanov dedek je bil gospodar mnogih dejavnosti, tako kot pozneje tudi oče Ivan. Zaradi neugodnih razmer je Ivan opustil čebelarstvo in sadjarstvo, še vedno pa je ponujal traktorske prevoze, sekal v gozdu, imel je tudi svinjsko farmo, sredi osemdesetih let je začel razvijati še mlečno proizvodnjo. Proti koncu istega desetletja je opustil prevoze in delo v gozdu ter se posvetil pridelavi mleka in prašičereji. Z ženo Jožico sta skrbela tudi za štiri otroke, Marijo, Grega, Andreja in Boštjana. Najmlajši izmed otrok, Boštjan, je leta 2010 po očetovi tragični nezgodi s traktorjem prevzel kmetijo.

Že več kot 20 let se je pilil za naslednika, vedno pomagal staršem in veliko delal doma, seveda tudi ob pomoči svojih bratov in sestre. Danes, ko oddajo okrog 100.000 litrov mleka in redijo približno 18 plemenskih svinj, z ženo Marjano večino dela opravita sama. Marjana je odgovorna za svinje, Boštjan za hlev in preostala opravila, občasno pa mu na pomoč priskoči tudi brat Gregor in njegov sin Urh, še posebej kadar se odpravijo na kakšen oddih s hčerama, Saro in Ano. Dopust si privoščijo le za nekaj dni, radi se odpravijo tudi v planine in na kakšno druženje s prijatelji. Veliko več prostega časa žal ni, saj strma kmetija zahteva precej dela, poleg tega pa je Marjana v Mozirju podedovala še eno kmetijo, ki tudi zahteva razvoj, posodobitev in obnavljanje poslopij ter obdelovanje. Načrtujeta posodobitev hleva, najbolj pa si želita, da bi jima zdravje še dolgo dobro služilo.