Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Podkubovšek


Začetki kmetije so bili skromni in pomembno vlogo je imela samooskrba. Vendar z organiziranim odkupom mleka v 70-ih letih preteklega stoletja je pridelava mleka predstavljala pot za rast in razvoj kmetije Podkubovšek.

Na kmetiji Podkubovšek so mleko sprva nosili v zbiralnico pri Solarju. To je bila naloga žensk, ki so jo izkoristile tudi za druženja ter izmenjavo informacij o tem kaj se dogaja v vasi. Mleko so nosile v kanglah, tudi v vedrih, saj začetki niso bili tako strogi in predpisani z različnimi zakoni.

Oče Janez je z ženo Hermino prevzel kmetijo leta 1986. Takrat je to bila majhna kmetija, ki pa je bila podprta s strojno mehanizacijo in v hlevu je bilo 12 glav govedi. Ker se je čreda nenehno povečevala so hlev večkrat povečali. Investicije so bile in so še način življenja, zato je časa za dopust vedno primanjkovalo. Vendar zadovoljstvo ob uspešnem doseganju začrtanih ciljev je vedno poplačalo vsa pričakovanja in opravljenemu delu dalo smisel.

Janez in Hermina se zavedata, da prihodnost pripada mladim, zato sta kmetijo že predala sinu Andreju. Zavedanje, da je danes znanje pot do uspešnejšega razvoja kmetije, je Andrej svoje srednješolsko znanje nadgradil s študijem kmetijstva. Njegovo študijsko pot podkrepi oče z besedami: »Znanje je obvezno, če ne danes na kmetiji ne gre. Delo se namreč opravlja od vil do računovodstva.«

Andrej, ki je odraščal v družbi brata Matjaža, bo v prihodnosti nadaljeval s pridelavo mleka. Ker je razvoj kmetije prostorsko zelo omejen pa se bo osredotočil predvsem na doseganje ustrezne mlečnosti molznic in na kakovost mleka.