Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Podlesnik


Svibensko zgodovino so vsekakor najbolj zaznamovali vitezi Ostrovrharji. Že v prvi polovici 14. stoletja so na slemenu pod gradom ustanovili trg, kjer je bil sedež deželnega sodišča s krvnim sodstvom, sedež okraja in sedež pražupnije Sv. Križ. K cvetenju naselja je pripomogla ugodna lega ob edini cestni povezavi z Ljubljano.

Tu najdemo domačijo družine Podlesnik. Na kmetiji je registrirana dopolnilna dejavnost kmetijska mehanizacija, z oddajo mleka pa so začeli v sedemdesetih letih. Strma pot do domačije je bila predvsem v zimskih mesecih velika ovira.

Oče Anton in mati Helena kmetujeta na zemlji, odmaknjeni od hrupa in vsakdanje rutine. Veselje, pomoč in motivacijo jima dajejo njuni otroci, Gaber, Ajda, Domen in Zala. Po rojstvu zadnje hčerke Zale se je Helena zaradi vedno več dela in potrebe po doslednosti odločila, da pusti redno službo.

Korak naprej jim predstavlja nov izziv – postavitev hleva za prosto rejo.

Najstarejši sin Gaber se je odločil za šolanje na kmetijski šoli v Novem mestu. Mati Helena s ponosom pravi, da je zelo motiviran in da na zemlji dela z dušo in telesom. Helena sklene z mislijo: »Zemlja je tista, ki nam ostane, zemlja je tista, ki nikoli ne propade.«