Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Podpečan


Iz Zavrha pri Galiciji prihaja družina Podpečanovih, po domače pri Kovač. V tej vasi izmed nekoč 18 mlekarjev danes vztrajata le še dva.

Martina se spominja prvih začetkov v mlekarstvu, ko so imeli le tri krave. Iz mleka so delali skuto in jo prodajali v hotel na Dobrni vse do leta 1984. Z organiziranim odkupom mleka so začeli prodajati v Mlekarno Celeia. Dvakrat dnevno so ga v kanglicah vozili do zbiralnice pri sosednjem kmetu.

Razvoj kmetije je zahteval vsakoletna vlaganja. Ena izmed večjih investicij je bila leta 1984, ko so obnovili hlev. Leta 2000 so nabavili prvi prevozni bazen, vendar je bil kmalu premajhen. Razlog za nakup večjega bazena ni bil povečanje števila živali v hlevu, temveč drugačen in boljši način krmljenja. V preteklih letih so služili tudi s prodajo vrtnin na tržnici in s hmeljarstvom. Martina je bila 16 let zaposlena, nato pa je zaradi vedno več obveznosti na kmetiji ostala doma.

Pomoč moža Jožeta ter sina Klemna in hčere Brigite je vedno več kot dobrodošla. Skrbijo, da se približno 20 molznic v hlevu vedno dobro počuti. Brigita lahko danes kot veterinarka svetuje in odgovarja na dvome in vprašanja svojih staršev. Klemen, ki bo kmetijo prevzel, pa se najbolj zavzema za razvoj in nakup strojne mehanizacije, ki jim zelo olajša vsakodnevna opravila. »Šele ko stroj uporabljaš, vidiš, kako deluje in koliko časa ter truda je prihranjenega,« poudarja Klemen.