Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Pogačar


Čeprav živijo na gričevnatem območju, kjer je težje obdelovati zemljo, je družina Pogačar na svoji kmetiji zelo samooskrbna. Na kmetiji, katere lastnica je še vedno gospa Ivanka s svojim možem, so se nekoč ukvarjali tudi s hmeljem in prašičerejo, danes pa je glavna dejavnost mlečna proizvodnja.

Nad vransko kotlino se dvigajo Prapreče, zanimivo gričevnato naselje, obogateno s številnimi kmetijami. Ena izmed njih je kmetija pri Brinovc, za katero skrbita Branko in Nada, ki sta domačo kmečko hišo napolnila še s štirimi otroki. Danes domačija šteje šest družinskih članov in več generacij. V hiški z dolgoletno kmečko tradicijo še vedno živi tudi lastnica kmetije, gospa Ivanka s svojim možem. Ker pa leta že kažejo svoje zobe, sta večino dela prevzela Branko in Nada.

V njuni kuhinji pogosto zadiši po domačem kruhu, otroci se okrepijo s skuto izpod njenih rok, shramba je polna domačih mesnih izdelkov, pridno pa pridelujejo tudi različne povrtnine. Poskušajo živeti čim bolj samooskrbno, čeprav je v tem hribovitem predelu vasi zemljo zelo težko obdelovati.

Radi bi tudi povečali število glav v hlevu, vendar je vedno težje živini zagotoviti dovolj krme. Starejšim sokrajanom, predvsem tistim, ki tega več ne zmorejo sami, pomagajo kositi in tako priskrbijo zadosti hrane za svoje govedo. Želijo si povečati kmetijo tudi za lastno vzrejo telic. Na kmetiji imajo že nekaj let lasten mlekovod, za katerega je Nada zelo vesela, saj pravi, da tako lažje poskrbi za čiščenje in splošno higieno na kmetiji oziroma pri pridelavi mleka. S sodobno tehnologijo je toliko lažje, še poudari Nada.

Z optimizmom zrejo v prihodnost in verjamejo, da bodo svojo kmetijo še razširili in jo uspešno vodili, vse do dne, ko bo glava družine postal vnuček.