Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Prah


Poklic kmeta je povezan s trdim delom, časovno neopredeljenim ter odvisnim od vremenskih razmer in fizioloških potreb živali. Povezano je z velikimi vlaganji v kmetijo. Ko ta poklic vzljubiš, te priveže na kmetijo, nekako zasvoji. Za sabo puščaš sledi, ki jih predajaš naslednji generaciji in s tem kmetiji zagotoviš dolgoročni obstoj.

Kmetija Prah je v občini Rogaška Slatina, na območju z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Kmetija je na razgibanem gričevnatem terenu, delno tudi ob Sotli, v neposredni bližini državne meje s Hrvaško. Je družinska kmetija z dolgo tradicijo. S proizvodnjo mleka je začel Anton Sajko, ki je kmetijo prevzel leta 1970. Združil je dve kmetiji, tako da ima zdaj 26 hektarjev obdelovalne zemlje. Poleg lastne zemlje so najeli še sosednje razpoložljive obdelovalne površine, in skupaj obdelujejo kar 50 hektarjev. Leta 2004 so zgradili velik sodoben hlev za prosto rejo z izpustom, redijo 90 glav goveda črno-bele in lisaste pasme. Gospodarijo na sonaraven način, z nizko obremenitvijo goveda (GVŽ) na hektar. So vztrajni zagovorniki naravne pridelave in zdrave prehrane.

Poklic kmeta in delo v naravi jih povezuje in razveseljuje, družina živi za kmetijo. Na kmetiji sicer živijo tri generacije, Bogdan in Alenka ter njuni otroci Marko, Tina in Tomaž. Tomaža je prevzelo delo na kmetiji, zato se je odločil za študij na kmetijski fakulteti in bo prevzel kmetijo. Pomoč pri gradnji hleva za presušene krave in pomoč pri dnevnih opravilih v hlevu ponudita Alenkin oče Anton in mama Marija.

Alenka rada hodi na izlete, predvsem na strokovne ekskurzije. Bogdan je zelo navezan na kmetijo, zanj je delo obveza in hkrati razvedrilo. Sin Tomaž pa si želi, da bi po opravljeni diplomi krajši čas opravljal kmetijsko prakso v tujini.