Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Praznik


Nekdaj so na kmetiji Govek imeli trgovino, gostilno in pošto, delovala je tudi žaga, pa mlin, nekaj časa so gojili hmelj. Zadnjih 50 let so se intenzivno posvetili živinoreji.

Hiša, v kateri so delovale vse panoge in storitve, je sicer pogorela, v spomin na preteklost pa še stoji mlin na vodo. Na kmetiji je delovala tudi žaga, pozneje so gojili hmelj, vse od začetka so se ukvarjali z živinorejo in poljedelstvom. Konji so bili delovna živina, govedo pa se je intenzivneje začelo rediti po šestdesetem letu. V tistem desetletju so tudi začeli oddajati mleko in temu primerno obnavljati in dograjevati objekte, nakupovati ustrezno mehanizacijo in postopoma povečevati kmetijo. Marjan in njegova soproga Marija sta veliko vložila v kmetijo, ob vsem delu pa vzgojila še sina Jožeta in hčer Agato.

Jože je po očetovi smrti prevzel kmetijo skupaj s soprogo Bernardo. Nadaljujeta tam, kjer je oče končal, zadnja leta so večino delali skupaj. Bernarda je pred nekaj leti ostala doma in nase prevzela precej odgovornosti, zato so čredo in proizvodnjo mleka lahko še povečali. Da letno zagotovijo okrog 130.000 litrov dobrega mleka, se trudijo z dobro krmo, prilagajajo se letnim časom in razmeram ter skrbijo, da so vse dni v letu krave dobro preskrbljene. V njuno kmečko »banko« mesečno nekaj prinese še žaga, kjer je glavni šef Jože, doma redita tudi svoje telice, prašiče in pridelata čim več hrane za lastno oskrbo. Pri delu jima po svojih močeh pomaga mama Marija, po šoli in ob službi pa tudi hčeri Klara in Monika, sin Jan ter zet Edi. Bernarda v prostem času uživa v glasbi in prepevanju, peki ter razvajanju domačih s svojimi dobrotami, kot predsednica podeželskih žena pa razveseli tudi goste raznih prireditev.