Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Preložnik


Marjan je gospodar kmetije Kladenšek s srcem in dušo, saj pravi, da mu je na kmetiji všeč prav vse. Zadovoljen s tem, kar ima, skrbno gospodari na svoji domačiji v Kladnartu pri Vojniku.

Približno dve stoletji stara kmetija se je času primerno razvijala kot običajne kmetije slovenskega podeželja. Predniki so se preživljali zgolj s kmetovanjem, pretežno z gozdom in nekaj malega z živino, ki je služila za delovno silo, prodajo in lastno prehrano. Z leti se je začela kmetija razvijati, zametke novodobnega razvoja pa so zastavili Marjanovi starši, Martin in Marija. Velika družina z devetimi otroki je živela v slogi, vedno so se imeli lepo, čeprav so veliko delali, se spominja Marjan. Kot mladenič se je Marjan zaposlil, gospodarske razmere pa so zahtevale svoj davek, tako da je ostal brez zaposlitve. Zaradi spleta okoliščin in veselja do kmetije je kmetijo prevzel in nadaljeval delo staršev.

Najprej je Marjan posodobil strojni park, dokupil še nekaj gozda, povečal čredo, danes pa v Mlekarno Celeia proda malo manj kot 20.000 litrov mleka. Nekaj doprinese tudi gozd, s prihodkom od sečnje lesa pa si krije predvsem večje investicije. Česar ne zmore sam, mu pomagajo sorodniki in prijatelji, s katerimi se rad druži tudi v prostem času. Najlepše preživet prosti čas je zanj pohod z bližnjimi in pesem, saj že vrsto let prepeva v pevskem zboru. »Na kmetiji se mi dopade vse. Sem zadovoljen s tem, kar imam,« nam zaupa gospodar, ki si želi, da bi bile razmere prijazne in bi sedanje stanje lahko ohranil tudi v prihodnje.