Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Pristovnik


Da dobro kmetuješ, je pomembno vse. Najprej zdravje in ugodje živine, tudi red in seveda veselje do dela. O tem so prepričani člani družine Pristovnik na kmetiji pri Hreni.

Kot mlada prevzemnica je Mateja prevzela kmetijo za starši, Pavlino in Alojzom, leta 2012. S pridobljenimi sredstvi so na novo kupili nekaj potrebne strojne mehanizacije in prekrili hlev, ki so ga prej postavili starši. Nekaj časa so že starši prodajali mleko, vmes so s pridelavo prenehali, ponovno pa sta mlečno proizvodnjo obudila Mateja in mož Ivan. Matejin oče se je veliko ukvarjal tudi z lesarstvom, žagal hlodovino in prodajal les, v obliki dopolnilne dejavnosti pa je to panogo do danes ohranil njen brat Zvonko, ki s starši in svojo družino živi na domačiji v sosednji hiši.

Odkar sta lastnika Mateja in Zvonko, sta kar dvakrat širila hlev, povečala število glav goveda in s tem tudi količino mleka, tako da ga trenutno letno prodajo 62.000 litrov. Pred leti so redili prašiče za prodajo, danes kakšnega zredijo le zase. Ivan je ob kmetiji svojo družino preživljal tudi s službo, tako da je večina dnevnih opravil na Matejinih plečih, popoldne pa ji pomaga vsa družina, tudi otroci Maja, Miran in Blaž. »Moraš imeti veselje do dela,« je prepričana Mateja, ki to veselje prenaša že na svoje naslednike. »Fanta sta oba zagreta,« je vesela Mateja, njen mož pa pravi, da morajo počakati ta mlade, da bodo videli, kdo bo ostal doma. Glede na zanimanje sinov verjamejo, da bodo ohranili utečeno proizvodnjo, a si želijo, da bi bile razmere na trgu nekoliko prijaznejše.