Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Pušnik


Današnji gospodar Marko je kmetijo Pušnik, po domače kmetijo Fekarjez, prevzel leta 2005. O dolgi tradiciji kmetije priča že njeno domače ime, saj po Markovih besedah sega v leto 1700. Kmetija se je nekoč imenovala Vikarjez, vendar se je ime skozi stoletja ustnega izročila nekoliko spremenilo.

Na kmetiji še vedno stoji stara hiša, v kateri živita Markova strica. Občasno mu tudi pomagata ob obilici dela, ki ga kmetija zahteva. Z intenzivno pridelavo mleka se je leta 1982 začel ukvarjati že Markov stric Franc. Še pred tem pa je mleko oddajal v Dramlje, kamor ga je s kanglami nosil kar peš.

Po prevzemu kmetije je Marko količino pridelanega mleka nekoliko povečal. Zdaj pa se trudi, da iz leta v leto količino ohranja. Marko ima prevozni bazen, vendar mu je vsakodnevna pot prihranjena, saj gre mlečna proga mimo kmetije, tako da šofer s cisterno mleko prevzame vsak drugi dan pravzaprav na pragu.

V prihodnje si bo Marko prizadeval, da bo tako kot do danes obnavljal svojo čredo krav molznic. Želi si nadaljevati z mlečno proizvodnjo, saj je to panoga, ki pomeni tudi redni dohodek.