Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Rajh


Že mnogo zgodb je bilo spisanih na kmetiji Zapuški. Danes življenjski utrip ustvarja gospodar Jože z ženo Romano in na opravljeno delo sta zelo ponosna. Na kmetiji se poleg mlečne pridelave ukvarjajo tudi s pitanci ter s strojnimi storitvami in pridobivanjem električne energije.

Na kmetiji Zapuški so Jožetovi predniki na začetku 20. stoletja kupili majhno posest, na kateri so pridelovali hrano zase. Sredi sedemdesetih let se je Jožetov oče začel ukvarjati z mlečno proizvodnjo in jo združeval s pitanci. Mleko so takrat oddajali v bližnjo zbiralnico na kmetiji Gračner kot še danes.

Sedanji lastnik Jože se spominja, da je z bratoma že od malega pomagal očetu pri raznih opravilih. Najraje je bil na traktorju, a se je dobro znašel tudi pri molži, priznava. Po šolanju se je zaposlil v štorski železarni, z očetovo upokojitvijo pa je prevzel skrb za družinsko kmetijo. Težko prislužen zaslužek sta z ženo vlagala v kmetijo, postopoma jima je uspelo povečati čredo, obnoviti in dograditi gospodarska poslopja ter posodobiti mehanizacijo. Pred petimi leti so se odločili izkoristiti odlično geografsko lego kmetije, zato so na objektih postavili sončno elektrarno.

Da je delo pravočasno opravljeno, poleg Jožeta skrbijo še žena Romana in štirje otroci, Miha, Barbara, Marjeta in Veronika. Nanje sta z ženo zelo ponosna, saj sta jim privzgojila spoštljiv odnos do kmetovanja in jih naučila, da je v življenju potrebno trdo delo, če želiš biti uspešen. Tudi otroci so ponosni na delo staršev. Najstarejša Veronika pove: »Zelo cenimo njuno prizadevanje in vložen trud. Na kmetiji je najpomembnejše to, da si znamo pomagati in da spoštujemo opravljeno delo.«