Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Rajh


Družinska kmetija v Brodnicah pri Rimskih Toplicah že več kot 150 let ohranja tradicijo in dediščino svojega rodu. Še danes zelo samooskrbna kmetija pa daje prednost mlečni pridelavi.

Rajhov rod živi in dela na kmetiji Jelenc že več kot 150 let, kmetija pa naj bi izvirala celo iz leta 842. Vladimirjev stari oče in oče sta bila furmana. Na mešani kmetiji so sejali lan in drugo žito ter redili živino, predvsem samooskrbno. V bolj tržno, prodajno kmetovanje se je usmeril Vladimirjev oče Friderik, s podporo žene Marije. Stopili so v korak s časom in vse od takrat se je na kmetiji veliko spremenilo. »Včasih so bile vasi polne, podeželje je bilo živo, povsod smo šli peš in vse je potekalo počasneje,« se življenja spominja Friderik. Vladimir dodaja, da so bili tudi s sosedi, vaščani in prijatelji nekoč še bolj povezani in odprti drug z drugim. Vse do danes nekaj vendarle ostaja nespremenjeno – medsosedska pomoč.

Čeprav za družinsko kmetijo, kjer je osnovna dejavnost živinoreja, skrbijo večinoma sami, pa je pomoč sosedov in drugih ob konicah dela zelo pomembna. Letno pridelajo okrog 70.000 litrov mleka, gojijo pitance ter se ukvarjajo s konji, tako za sprostitev kot tudi v obliki gospodarske dejavnosti. Kmetija je še vedno zelo samooskrbna, pri skrbi za živino, obdelovanju površin in pridelavi hrane pa Vladimirju pomagajo starši in njegova sestra Sabina. Čeprav so manj ugodni časi in moraš biti 24 ur na voljo, kmetija le omogoča neodvisnost in samostojnost, s spoštovanjem in ljubeznijo do nje pa vztraja in si želi, da bi še dolgo ohranjali njeno dediščino.