Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Rakun


Kmetijo Rakun si mimoidoči enostavno zapomnijo. Pri njeni urejenosti sodelujejo vsi družinski člani. Trud pri obdelavi zahtevnih zemljišč se prepleta z ženskimi rokami in ljubeznijo do rož.

Kmetijo vodi Robert Rakun z ženo Marijo. V delo se vključujejo vsi člani družine, saj je skrb za povprečno 65 glav goveda, od tega povprečno 32 krav molznic, ki jih imajo v hlevu, zahtevna.

Robert je kmetijo prevzel od očeta Milana leta 2006. Mladostna leta je preživel s tremi sestrami in bilo je kar samoumevno, da bo ostal doma. Danes je ponosen na delo, ki ga opravlja, na to, da površine kmetije niso zaraščene in da lahko tudi strma pobočja kmetije ustrezno vzdržuje. Pri tem so mu v podporo vsi člani družine, tudi oče Milan, ki prizadevno pomaga, da kmetija diha z naravo in razvojem.

Robert je tretja generacija družine Rakun na tej kmetiji, ki sicer prihaja iz Šmartnega ob Paki. Starši so mu že v otroških letih privzgojili ljubezen do zemlje in narave. Prav zato bo tudi prihodnost zaznamovana z nadaljnjim razvojem kmetije, saj že tli želja po preureditvi hleva in vzpostavitvi proste reje.

Na vprašanje, kdo bo nekoč prevzel kmetijo in jo vodil, se Robert in žena Marija le namuzneta z željo, da bo to ena od njunih treh hčera.