Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Ratej


Janez je gospodar kmetije Hazman s srcem in dušo, saj pravi, da mu je na kmetiji všeč prav vse. Skupaj z ženo in sinom skrbno gospodari na domačiji v Pletovarjah.

Sredi sedemdesetih let se je v Dramljah začel organizirani odkup mleka. Z oddajanjem mleka so se začeli ukvarjati Janezovi starši in ga še po nekaj litrov v kanglah nosili v vaško zbiralnico h Križniku v Dramlje. Intenzivneje sta se pridelavi posvetila sedanja lastnika, ki sta kmetijo prevzela leta 1995 in na novo zgradila skoraj vse objekte ter nakupila vso potrebno kmetijsko mehanizacijo. Poleg živinoreje dodaten zaslužek prinaša gozd, zase pa imajo manjši vinograd in visokodebelni sadovnjak. Nekoč so prodajali mošt in jabolčnik.

Poleg gospodarja Janeza na kmetiji živita še žena Karmen in sin Primož. Na manjši kmetiji je bila služba ob kmetovanju nujna, zato si je Karmen poiskala delo, Janez pa je prevzel delo na kmetiji. Kljub obilici dela družina najde tudi prosti čas: žena rada izdeluje rože iz krep papirja ali speče kakšno pecivo, mož in sin pa rada preuredita kakšen traktor. V prihodnosti bo kmetovanje prevzel sin Primož, ki je trenutno še osnovnošolec, a kot pravita mama in oče, ga kmečka opravila in delo s traktorji izjemno veselijo.