Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Ratej


Mnogo življenjskih zgodb je zaznamovalo kmetijo Ratej, kjer danes Anton in Alenka s ponosom gledata na opravljeno delo. Čeprav življenje prednju postavlja vedno nove izzive, globoko v srcu čutita, da sta sprejela mnogo pravilnih odločitev in zapisala mnogo sledi za rodove, ki jima sledijo.

Anton in Alenka sta kmetijo prevzela leta 1971. Ko se spomini vrnejo v mladostna leta, priznavata, da je bilo težko. Vsi objekti so bili kriti s slamo, v hlevu je bila le ena krava, za pomoč pri delu pa kosilnica. Zavedala sta se, da je življenjski cilj vsakega posameznik vselej isti: napredovati v dobrem. Prav zato sta brez pomislekov začela obnovo kmetije. Mleko so začeli oddajati leta 1972, leta 1975 pa so postavili nov hlev. Investicije so bile izpeljane z lastnimi finančnimi sredstvi in lastnim delom. Odgovornost za delo na kmetiji in družino je padla na Alenko, medtem ko je bil Anton vpet med delo v službi in kmetijo. Začetkov se Alenka spominja, da je prevladovala predvsem trdna volja, na svoje delo pa je gledala z besedami: »Ali bo zemlja mene pokopala ali pa jaz njo.«

Alenka priznava, da je opravljala vsa dela in da ga ni traktorja, ki ga ne bi vozila. Danes nosi odgovornost za rast in razvoj kmetije sin Anton z ženo Simono, kmetijo sta prevzela leta 2008. Ker pa oče Anton in mama Alenka še vedno čutita življenjsko energijo, svoje znanje usmerjata v dopolnilno dejavnost. Anton se ukvarja s čebelarstvom in prodajo meda, medtem ko Alenka peče domače pecivo in pripravlja mesne dobrote, ki jih prodaja na tržnici v Slovenskih Konjicah.

Sin Anton je otroška leta preživel v družbi sestre Anite. Kljub nenehnemu delu na kmetiji in odpovedovanju priznava, da je to njegov način življenja. Prav zato nadaljuje življenjsko delo staršev. Priznava, da sam brez podpore žene Simone in staršev ne bi zmogel. V ponos pa mu je tudi sin Erik, ki življenju daje večjo polnost in zadovoljstvo.