Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Renko


»Skupaj se trudimo ohraniti pomembno kulturnozgodovinsko dediščino našega kraja,« pravi Janez Renko, ki bi dediščino svoje kmetije Rasberg v prihodnosti rad približal tudi drugim.

Del propadajoče kmetije so predniki družine Renko kupili leta 1938. Med vojno so bili izgnani. V Nemčiji je Janezova mama Angela spoznala svojega moža Alojza in se z njim vrnila na domačijo. Po poroki sta začela postavljati kmetijo. Svojo šestčlansko družino sta preživljala z očetovim delom v rudniku in s kmetovanjem, predvsem z živinorejo. Precej kmalu, ko so v Radečah postavili prvo mlekarno, sta začela pridelovati tudi mleko. Ko se je kot eden izmed štirih otrok rodil Janez, je stara mama že ob zibki določila, da bo prav on naslednik. Sprva je delal skupaj s starši in svojo ženo Vido postopoma prevzemal kmetijo. Odkar sta gospodarja, sta zgradila nov hlev, starega obnovila, postavila novo hišo, nakupila vso potrebno mehanizacijo in naredila ogromno melioracij.

Mlečna pridelava in vzreja goveda za meso ostajata osrednji panogi, letno pridelajo okrog 80.000 litrov mleka, Vida pa gostilne in trgovine oskrbuje s svojim odličnim domačim kruhom. Čeprav domača peka Vido še vedno veseli, se z možem najraje sproščata na kakšnem pohodu na bližnji hrib. »Sedaj kmetijo lahko pustiva in greva,« pove Janez, ki se danes lahko zanese na svoje tri otroke, Jureta, Urško in Jerico. Ob večjih konicah dela jim na pomoč priskočijo tudi sorodniki, izjemno veliko pa jim pomeni medsosedska pomoč. Družina diha s krajem in dolga leta sooblikuje njegovo podobo s sodelovanjem pri raznih dejavnostih in s prevzemanjem funkcij.