Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Resnik


Resnikova kmetija leži na Križan Vrhu, kjer je narava poskrbela za slikovito pokrajino. Ker je redko naseljena, se lahko naužiješ lepote narave in svežega zraka. Ljubezen do zemlje in kmetije se pri Resnikih prenaša iz roda v rod.

Križan Vrh je redko poseljeno naselje. V tem izjemno razgibanem svetu, kjer je res malo prometa, ljudje živijo v sožitju z naravo. Prebivalci se ukvarjajo z živinorejo, pa tudi z vinogradništvom. Vse to je še pred kratkim veljalo tudi za Resnikovo kmetijo, le da se je Jože odločil, da je njegova kmetija usmerjena v pridelavo mleka, zato je vinogradništvo opustil. Obdelujejo 64 hektarjev zemlje, njegova kmetija pa ima 14 hektarjev obdelovalne zemlje.

Na kmetiji živijo Jože, njegova sinova Tilen in Žan ter Jožetova mama Marija. Otroka mu veliko pomagata, saj imata do dela na kmetiji in živali veliko veselja. Njuna pot se bo pa opravljeni osnovni šoli nadaljevala na eni od kmetijskih šol. Jože je veliko vlagal v mehanizacijo, da lahko pridela dovolj krme za živali. Delo na strmi kmetiji je naporno in nevarno. V mleku so Resnikovi videli izziv v tržni pridelavi že leta 1963, ko so mleko vozili s konji v Trebče. Tudi zdaj ga vozijo v dolino, le da so količine znatno večje, mleko pa vozijo s prevoznim hladilnim bazenom. Leta 2003 so zgradili hlev za prosto rejo goveda in uredili dostopne poti do pašnikov za živali, ki jih pasejo.

Jože je ponosen, da sta njegova otroka vzljubila kraj in delo na kmetiji. To mu daje upanje, da se bosta življenje in kmetovanje na njihovi kmetiji nadaljevala.