Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Revinšek


Že peto leto so Revinškovi prejemnik priznanja za enega izmed največjih dobaviteljev mleka v Kmetijski zadrugi Sevnica. Letno prispevajo kar 280.000 litrov. Pomembna pa ni le količina, temveč tudi kakovost.

»Če so živali zadovoljne, ti vračajo trud,« je prepričan Jure, ki s pomočjo mame Ljudmile, očeta Jožeta in brata Andraža skrbi za udobno počutje in zdravje 80 glav goveda ter dobro obdelano kmetijo, na kateri racionalno izkoriščajo naravno danost in ravninsko lego že vrsto let. Kmetijo je pred mnogo leti kupil Juretov pradedek, ki si je z delom v Ameriki prislužil denar ter z ženo Kristino začel skromno in samooskrbno kmetovati. Med vojno so bili izseljeni, po vrnitvi pa sta takrat že naslednika začela skoraj od začetka. Najmlajši sin Jože je po mamini smrti ostal doma in s soprogo Ljudmilo pospešeno razvijal kmetijo. Povečala sta hlev in posodobila tok dela, nakupila nekaj kmetijske mehanizacije, redila bike in krave, prevzela sta tudi zbiranje mleka na vasi. Ljudmila je možu vsa ta leta pomagala ob službi, že od otroštva pa sta bila v dogajanje na kmetiji zelo vključena njuna sinova, Jure in Andraž.

Po Juretovem zaključenem šolanju za kmetijskega tehnika se je kmetija začela še bolj usmerjati in povečevati. Danes pridelujejo mleko, redijo plemenske telice in telice za obnovo črede. Za krmo in molžo največkrat poskrbi Jure, starši pa mu pomagajo povsod, kjer potrebuje par pridnih rok. Načrtov imajo veliko, predvsem pa si želijo biti v koraku s časom. »Ko vidiš, da nekaj narediš, da je napredek in da so živali zadovoljne, je tisto, kar šteje,« pravi Jure, ki prosti čas najraje nameni športu.