Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Ribič


Na kmetiji Ribič gospodari Božidar s partnerko Pavlo, hčerko Mihaelo in mamo Ljudmilo. Tradicija kmetije je že daljša, saj so na tej kmetiji živeli že njegovi predniki.

Božidar pripoveduje, da mleko prodajajo od leta 1975. Spominja se, da ga je takrat kot deček na poti v šolo nosil v skupno vaško zbiralnico. Po končanem pouku pa je kanglo prinesel domov. Tudi danes dvakrat dnevno mleko pelje v dolino.

Spominja se volov, s katerimi so si lajšali delo do leta 1980, ko so kupili traktor. Kmalu so kupili še kosilnico, leta 1978 pa so obnovili hlev. Kljub današnjemu napredku strma lega kmetije zahteva še vedno večino ročnega dela.

Nekaj zemlje imajo tudi v najemu, vendar pa je zemljo za najem danes težko dobiti. Zemlja, ki jo že imajo, je na terenu, zahtevnem za obdelovanje. Zato Božidar trenutno ne kuje večjih načrtov.