Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Ropas


Potoček Merinščica ubira pot, ki vodi tudi mimo domačije Kapsovih. Tam danes prebivajo tri generacije, ki delajo in uživajo prednosti življenja na podeželju.

Z oddajo mleka sta začela že Petrova starša, na začetku s tremi kravami. Pri delu so poleg Petra pomagali tudi njegova dva brata in sestra. Petrovo veselje do dela je vodilo do odločitve, da je prav on ostal na kmetiji. Leta 1984 je vsa opravila začel opravljati skupaj s svojo ženo Viko, ki je obiskovala kmetijsko šolo v Medlogu. Petrova kmetija in kmetija z Vranskega, kjer je svojo mladost preživljala Vika, sta danes združeni.

Hiša je bila vedno polna ljudi. Poleg Petra in Vike danes živijo tu še njuni otroci, in sicer Martina, poročena s Sandijem, Mateja, Lado, Jerneja in Andreja, ter vnuki Lara, Miha, Teja in Luka. Glavna dejavnost je govedoreja, imajo tudi nekaj gozda in prašičev za lastne potrebe. Od leta 1999 je na kmetiji zbiralnica.

Vika in Peter se zavedata, da na kmetiji delo z danes na jutri ne gre in da so v življenju tako dobri kot slabi trenutki. Spremljata smernice in si želita uvajati novosti ter slediti razvoju. Podpirata slovenski izvor, njuna želja pa je prodaja senenega mleka.