Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Rotnik


S pridnimi rokami in vztrajnostjo premagujejo zastavljene cilje. Njihova sled je vidna na sleherni površini, ki jo obdelujejo, na kar 52 hektarjih obdelovalne zemlje. V hlevu imajo 75 krav črno-bele in rjave pasme. Bodjanova družina je devetčlanska v treh generacijah. Delo na kmetiji opravljajo z velikim zadovoljstvom, ki ga prenašajo na vsako mlajšo generacijo.

Ljubezen do zemlje in kmetovanja je v Francu in Marjani neizmerna. Njuna kmetija je bila včasih v Družmirju. Velenjski rudnik lignita je spodkopal in potopil njihovo domačijo. Lahko bi si ustvarila drugačno življenje. Vendar sta vztrajala in iskala nove površine za kmetovanje. Vztrajnost je bila bogato poplačana.

S tržno pridelavo mleka sta Franc in Marjana začela leta 1970, še v Družmirju. Nadaljevala sta leta 1977 v Ravnah, kjer sta zgradila nov dom in nova gospodarska poslopja. Prirejo mleka so Bodjanovi vseskozi povečevali, zato je hlev postajal premajhen za nove razmere. Imeli so vizijo in visoka merila, zato so leta 1991 naredili velik in sodoben hlev za prosto rejo krav. Njihov hlev omogoča dobro počutje živalim, molzišče zagotavlja optimalne higienske razmere. Vsakodnevno delo v hlevu, krmljenje in molža pa so opravljeni brez večjih telesnih naporov.

Vseskozi so kupovali razpoložljivo zemljo in pridobivali najeta zemljišča, tako da je njihovo najbolj oddaljeno zemljišče od kmetije oddaljeno kar 28 km. Pridelava mleka je v družini zakoreninjena in jim pomeni način življenja, skušali jo bodo ohraniti na obstoječih količinah. Sin Frančišek in njegova soproga Jožica sta sodelovala pri načrtovanju novega hleva in pri vseh pomembnih odločitvah. Kmetijo sta prevzela leta 2004. Njuni otroci, Urban, Veronika, Aljaž, Klara in Ana, študirajo ter pomagajo pri vseh večjih delih.

V prostem času planinarijo, hodijo na morje in smučajo, sin Urban pa je v državni kolesarski reprezentanci four cross bike.