Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Sajko


Anton je že vse življenje povezan z mlekom. Nekoč je pomagal staršem pri ročni molži, nato je bil zaposlen kot pobiralec mleka na mlečni progi v okolici Rogaške Slatine, danes pa skupaj z ženo skrbita, da pridelata kar najbolj kvalitetno mleko.

Kmetijo Sajko so pred več desetletji kupili Antonovi stari starši. Po poroki so Antonovi starši, Marija in Jože, prevzeli skrb za kmetijo in jo usmerili v mlečno proizvodnjo. Pri kmetijskih opravilih sta Anton in brat Jože sodelovala že od malih nog. Starši so vseskozi investirali v razvoj kmetije: postavila sta nov hlev in v njem postopoma povečevala čredo. Večje število živali je zahtevalo tudi več ročne molže, zato sta kmalu kupila še molzni stroj, ki je zelo skrajšal čas molže. Anton se spominja, da je hodil še v osnovno šolo.

Anton je že vse življenje povezan z mlekom. V mladosti je pomagal pri ročni molži, nato je bil zaposlen kot pobiralec mleka do leta 1992. Kot se spominja, je takrat mleko v okolišu oddajalo 120 kmetov. Poleti ga je zbral nekoliko več, okoli 2000 litrov dnevno, pozimi pa le 1700 litrov. Tisti, ki so imeli več mleka, so ga puščali v kanglah za cesto, tisti, ki so ga imeli nekoliko manj, pa so ga vsako jutro prinašali. Kangle, polne mleka, je pobiral med 6.45 in 10.30 na progi Brestovec, Kristan Vrh, Tekačevo, Rajnkovec do zbiralnice v Rogaški Slatini, kjer so mleko prelili v večji hladilni bazen, od tam pa je šlo v šmarsko mlekarno.

Kmetijo naj bi prevzel brat, a se je po odsluženem vojaškem roku začel ukvarjati s prodajo rezervnih avtomobilskih delov, zato jo je dobil Anton. Skupaj z ženo Andrejo skrbita za razvoj in razširitev kmetije. Anton je zadolžen za krmo in delo s traktorjem, Andreja pa za molžo in gospodinjstvo. Pred nekaj leti sta dogradila hlev in vanj napeljala mlekovod in molzne enote. Na kmetiji večinoma kmetujeta sama, ob delovnih viških pa na pomoč priskoči pet otrok.