Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Šantl


Na pobočju Svetega Primoža nad Muto, s pogledom na Dravo in Dravsko dolino, stoji več kot 200 let stara kmetija Janež, za katero predano in gospodarno skrbi družina Šantl.

Kmetija Šantl, velika 26 hektarjev, je vsa leta v lasti iste družine. Čeprav so nekoč kmetovali predvsem s težnjo po samooskrbi, so kaj kmalu pristopili k organizirani mlečni proizvodnji. Že Jožetov pradedek je s konji vozil mleko na vlak v Vuzenico, da ga je odpeljal v takratno Mariborsko mlekarno. Vse naslednje generacije so kmetijo postopoma še povečevale in razvijale ter dokupile in vpeljale sodobno tehnologijo, ki omogoča lažjo in kvalitetno pridelavo mleka.

Vztrajnost, redoslednost in marljivost so ključ do zavidljive količine oddanega mleka, letno okrog 200.000 litrov. Mama Jožica, ki še vedno poskrbi za marsikatero opravilo na kmetiji, zase za lažji preboj skozi upokojenski teden zredi tudi kakšno svinjo, celotna družina pa stremi k temu, da čim več pridela doma. Jožetova žena Simona, ki hodi še v službo, podpira svojega moža tudi pri kmečkih opravilih, a večino časa nameni gospodinjstvu in skrbi za otroke, Nejca, Tadeja in Jasmino.

Veliko dela opravijo sami, a občasno potrebujejo tudi zunanjo pomoč. S sosedi si stojijo ob strani, sodelujejo in se povezujejo, kolikor čas dopušča, so dejavni tudi v kraju, še posebej Jožica, ki rada kaj dobrega speče za dejavnosti aktiva kmečkih žena. Čeprav so že veliko vložili v kmetijo, si želijo še dodatno posodobiti hlev in s tem zagotoviti boljše pogoje dela. Svojim otrokom, ki že pridno sodelujejo na kmetiji, želita Simona in Jože zapustiti lepo in bogato kmečko nasledstvo.