Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Satler


S trajnostno rabo naravnih virov in zmanjšanjem negativnih vplivov kmetijstva na okolje bodo Satlerjevi poskrbeli, da bo kmetija ostala prijazen dom prihodnjim rodovom.

Kmetiji pri Vetrnik je dajala dom že številnim rodovom, vse do leta 1793 vodijo sledi preteklosti. Danes na njej gospodari Matej, v pomoč pa mu je vsa družina, partnerka Irena, hčerki in starša.

Že v mladostnih letih se je v Mateju izoblikovala želja, da ostane doma in nadaljuje delo staršev na kmetiji. Delovne izkušnje je nabiral doma, dodatno znanje pa na srednji vrtnarski šoli v Celju in leta 2008 od staršev prevzel kmetijo. Družina Satlerjevih je odigrala pomembno vlogo tudi v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo, zato ji je Zveza veteranov vojne za Slovenijo podelila častno priznanje »Slovenska družina«.

Kmetovanje ne le z mislijo na lasten obstoj, ampak na način, da bodo rodovitna tla ostala tudi prihodnjim rodovom, je Matejevo vodilo. Zato je vključen v program KOP (Kmetijsko okoljski ukrepi), katerega cilj je zagotoviti trajnostno rabo naravnih virov in zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje. S tem se ohranjajo naravne danosti, biotska raznovrstnost, rodovitnost tal in tradicionalna kulturna krajina.