Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Sedminek


Na kmetiji Sedminek, po domače Penger, gospodarita Franci in Rosita z otroki, Taro, Urško, Ano, Martinom in Katarino. Z otroško brezskrbnostjo in razigranostjo poskrbijo, da se staršem kljub obilici dela in veliki odgovornosti vsak dan prikrade nasmeh na obraz.

Franci je že tretja generacija, ki živi na kmetiji Penger. S pridelavo mleka se ukvarjajo že od samega začetka, z oddajanjem mleka pa so začeli že Francijevi starši, ko se je začel organiziran odkup mleka. Franci se spominja, da so mleko v skupno zbiralnico vozili z vozičkom, ki je spominjal na vozičke, kot jih imajo danes otroci za igro. Od leta 2001 imajo na kmetiji Penger bazen. Prvi traktor so kupili leta 1969, istega leta pa tudi nakladalko. Do tedaj so delali ročno in s konji, vendar je bilo kljub temu lažje, saj je bilo na kmetiji več ljudi kot danes.

Franci se spominja, da je kot otrok rad zbijal lesene hiške, znanje, ki ga je s tem pridobil, pa mu pri delu še danes pogosto pride prav. Spominja se tudi v krušni peči odlično posušenih krhljev hrušk, ki jih je po posebnem postopku pripravila njegova mama.

Franci že kuje nove načrte za prihodnost, prvi v vrsti je povečanje kmetije. Zato nameravajo obnoviti hlev in ga posodobiti na prosto rejo.