Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Selić


V manjši kmečki vasici Lokarje pri Šentjurju, od koder je lep razgled na okoliške hribe, Celje in cerkev sv. Rozalije, stoji kmetija Selić. Prireja mleka ima na kmetiji že zelo dolgo tradicijo in na to so zelo ponosni.

S kmetijstvom se na kmetiji Selić ukvarja že vsaj peta generacija. Branko pripoveduje, da je na njihovi kmetiji pred drugo svetovno vojno stalo tudi nekaj kajžarskih hišk. V njih so živeli kajžarji, ki so v zameno za denar pomagali njegovim starim staršem na kmetiji.

Živinoreja je bila že od nekdaj prevladujoča kmetijska panoga. V hlevu je bilo poleg krav in bikov tudi nekaj prašičev in kokoši. Kot se spominja, so se ukvarjali s proizvodnjo mleka, ko je bil še osnovnošolec. Že takrat je mama prodajala mleko po domovih, z začetkom organiziranega odkupa v Šentjurju pa se je njihova kmetija priključila oddajanju mleka v mlekarno. Starši so veliko postorili: postavila sta hlev, kupila traktor, potrebno mehanizacijo in molzni stroj.

Danes za kmetijo in gospodinjstvo skrbi sin Branko, v pomoč mu je oče Jože. Poleg oddaje mleka zaslužek prinaša še gozd. Tudi Branko se zaveda, da so investicije v kmetijstvu nujne, zato je v hlevu uredil mlekovod, zamenjal traktor in zgradil lopo za traktorje, kjer hranijo tudi preostalo mehanizacijo. Svojih otrok nima, mu pa z veseljem priskočita na pomoč dva nečaka, ki stanujeta v bližini kmetije. Kot pravi sam, bo vztrajal v kmetovanju, dokler bo zdravje služilo, v prihodnosti pa si želi, da bi kmetijo prevzel kateri izmed nečakov in tako nadaljeval stoletno tradicijo kmetovanja.