Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Sevšek


Nekoč manjšo kmetijo v Hudinji pri Vojniku so kupili predniki današnjega gospodarja Emila, potem pa so generacije ves čas dokupovale zemljo in razvijale kmetijo.

V poznih osemdesetih so Emilovi starši, Ivan in Dragica, v last dobili tudi sosednjo kmetijo. Ko je že nekoliko povečano domačijo leta 1999 prevzel Emil, je nakupil še nekaj ozemlja, tako da danes skrbi za kar 44 hektarjev zemlje, od tega obdeluje 14 hektarjev lastne zemlje, 10 hektarjev pa ima v najemu. Oče je v času gospodarjenja hodil še v službo, s prihodki pa je lahko pospešil razvoj kmetije in nakupil prvo kmetijsko mehanizacijo. V istem desetletju so prenovili tudi hlev, na začetku redili pitance in pozneje postopoma povečevali mlečno pridelavo. Danes prodajo okrog 120.000 litrov mleka letno, vzredijo tudi nekaj pitancev, večje investicije pa zagotovijo s sekanjem gozda.

Tri generacije trenutno živijo skupaj, pri delu pa gospodarju dnevno pomagajo starši in partnerica Katja. Za veselje pri hiši in bogatenje prostih uric, ki so sicer redkejše, poskrbita najmlajša člana, Tilen in Tia. »Najlepše je, ko gledaš uspehe, ki jih žanješ za sabo,« pripoveduje Emil in poudari še to, da je treba modro gospodariti, z glavo, brez kreditov in zaletavanja. Treba je slediti tržnim razmeram, se prilagajati vremenu, strminam in svojim sposobnostim, le tako pa si lahko uspešen. V tem duhu si želi kmetovati še naprej in uživati s svojo družino v mirnem, prijetnem koncu vitanjske občine.