Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Sitar


Zgodbo kmetije Sitar je že leta 1872 začel pisati praded današnjega gospodarja Simona. Ta je kmetijo prevzel pri rosnih 21 letih. Poleg Simona na kmetiji živi mama Terezija.

O starosti kmetije pričajo originalne listine o nakupu in kozolec, zgrajen leta 1892. Simon je med čiščenjem stare hiše našel tudi načrt za gradnjo kozolca. Zanj so podrli en hektar gozda, gradnja je potekala 60 dni, gradilo pa ga je 60 mož.

Simon pove, da mleko oddajajo, že odkar so zgradili nov hlev, to je od leta 1976, ko so na kmetiji imeli že približno 30 glav živine. Desetletje pozneje so oddali 51.000 litrov mleka in prejeli nagrado za največjo količino oddanega mleka v regiji.

Simon je kmetijo prevzel leta 1994, ko je končal strojno šolo v Mariboru. Kmetija meri 18 hektarjev, zraven pa ima Simon še sedem hektarjev obdelovalnih površin v najemu. Vseh 25 hektarjev obdeluje sam. Poleg tega pa ima v Sladki Gori tudi vinograd.

V prihodnosti si želi, da bi mu uspelo kmetijo Sitar še naprej voditi v takem obsegu kot danes. Poleg tega načrtuje prostor za piknik ob gorci, kjer bi lahko gostil skupine ljudi.