Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Smole


Smoletova kmetija leži v vasi Strtenica, v Pristavi pri Mestinju, s katere je odličen razgled nad okoliške vinograde šmarsko-virštanjske vinske ceste. Prireja mleka ima na kmetiji že zelo dolgo tradicijo, na kar je sedanji lastnik Alojz zelo ponosen.

Že več generacij piše zgodovino na Lupšetovi kmetiji, nam pove gospodar Alojz. Spomni se, da je kot otrok veliko pomagal pri različnih opravilih očetu Alojzu in mami Ceciliji, pri tem pa je bila v veliko pomoč še sestra Zofija. Odkar pomni, se je na vasi zbiralo mleko, od vsega začetka ga je dajala tudi njihova družina. Zelo dolgo so mleko molzli na roke, saj so šele leta 1986 kupili prvi molzni stroj.

Kmetijo je leta 1997 prevzel Alojz, ki je začutil obvezo, da nadaljuje življenjsko delo svojih staršev. Z ženo sta obnovila hlev in nakupila potrebno novo strojno opremo. Precej strmo območje zahteva, da se mnogo dela opravi ročno, in mnogo truda je potrebno za pripravo kakovostne krme, ki omogoča, da krave dajejo kakovostno mleko. Da je delo opravljeno pravočasno, so mu v veliko pomoč žena Marija in hčerke, Lidija, Mojca in Jelka, ki se rade vračajo domov. Ob konicah, kot sta siliranje trave in koruze, mu na pomoč priskočijo še okoliški kmetije, kar izjemno ceni.

Vse do danes se je mleko ohranilo kot osrednja dejavnost, ob tem pa vzrejajo tudi govedo za prirejo mesa, za obnovo črede redijo plemenske telice, nekaj pa v kmečko blagajno prinese gozd. Zase zredijo še kakšno živino, vinarijo ter na sploh stremijo k temu, da doma pridelajo čim več hrane.

V prihodnje si želi, da bi kmetijo prevzela katera od hčera in ohranila družinsko tradicijo.