Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Strašek


Dragoceno družinsko izročilo se prenaša iz generacije v generacijo na kmetiji Strašek, ki jo domačini poznajo pod imenom pri Ponkovški. Tradicijo in preteklo znanje ohranja Peter z družino, ženo Heleno ter otrokoma Gašperjem in Niko.

Peter je že kot otrok vedel, da bo njegova življenjska pot tesno povezana z naravo in delom na kmetiji. Želel si je, da nadaljuje delo staršev, očeta Janeza in mame Marije, ter svoje sanje in osnovnošolsko znanje nadgradi s srednjo šolo, smer kmetijski mehanik. Danes skupaj z družino in starši skrbijo za rast in razvoj kmetije.

Kmetija Strašek obsega 42 hektarjev obdelovalne zemlje, nekaj je lastne, nekaj v najemu. V hlevu je povprečno 42 molznic, skupaj 85 glav goved. Vendar vedno ni bilo tako. Spomini na otroška leta, ki jih je preživel v družbi brata Marka, so zaznamovani z delom na kmetiji, kjer so imeli 14 molznic in mleko so oddajali v lokalno mlekarno Šmarje pri Jelšah. Pozneje so se usmerili v vzrejo mladega pitanega goveda in šele leta 2002 je ponovno stekla pridelava mleka.

Na vprašanje, zakaj so ponovno začeli s pridelavo mleka, Peter pove, da mleko upravičeno slovi kot zelo občutljiva surovina, ki zahteva človeka prav vsak dan. Vendar njegova redna pridelava in prodaja prinašata večjo finančno varnost.

Peter se zaveda, da je hrana osnovna dobrina in človekova potreba. Mnogi jo povezujejo s pojmi, kot so varnost in blaginja na eni strani ter seveda tveganje in nevarnost za zdravje na drugi. Prav zato v svoji sklepni misli poudarja, da kupci potrebujejo podrobnejše informacije o izdelkih, ki jih uživajo.