Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Strnad


»Danes je na kmetiji precej drugače kot nekoč, a vendarle, če v sebi nosiš veselje vse od malega, ni problem delati. Moraš pa biti vztrajen in ne preveč zahteven.«

Tako meni gospodar kmetije Strnad, Stanko, ki jo s svojo soprogo Marinko že vrsto let uspešno vodi in skrbi za njeno urejenost. Da so skrbni gospodarji, se odraža tudi v številnih priznanjih za urejenost kmetije in okolice, dobro delo pa je vidno v pridelku in priznanjih za količino pridelanega mleka. Letno pridelata okrog 110.000 litrov kakovostnega mleka, zase doma veliko hrane, dobro pa gospodarita tudi z gozdom. Vse odkar sta kmetijo nasledila po Stankovih starših, Mariji in Alojzu, sta le še razvijala in širila – dokupila sta gozd, zgradila nov hlev, obnovila hišo in nakupila potrebne stroje. Danes jima pri skrbi za 53 hektarjev veliko posest pomagajo starši in otroci, Tanja, Saša in Marko.

Pri delu so pozorni na dobro krmo in s tem pravočasno spravilo, na dobro počutje goveda, pašo mlade živine in dobro obdelano zemljo, te je kar nekaj tudi v strminah. Ves čas poskušajo slediti novostim in si kljub nekoliko slabšim trenutnim razmeram želijo kmetijo celo še povečati. Gospodarja verjameta, da bo sin Marko dober naslednik in da bodo s skupnimi močmi izpolnili svoje načrte. V katero smer se bodo razvijali, pa je odvisno od tega, kar bo prinesel čas.