Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Stropnik


Da je kmetija nekaj posebnega, začutimo že ob prihodu, ko zagledamo lepo slovensko kmečko stavbno dediščino, toplar. Sledi kmetije segajo vse do leta 1614, ko se prvič pojavi domače ime Goričnik.

Kmetija obsega 13 hektarjev obdelovalne zemlje, z najeto zemljo pa obdelujejo kar 26 hektarjev. Na njej živijo Vlado in Ana ter otroci Angelika, Matej in Vid. Vlado je s starši prišel na kmetijo leta 1970 in takoj so začeli s prodajo mleka v zbiralnico pri Hlišu. Do danes so izpeljali že mnogo investicij, najpomembnejša pa je bila gradnja novega hleva leta 1975, saj je stari pogorel. Vlado je kmetijo prevzel leta 1989. Nadaljnja želja po razvoju je pripomogla, da so leta 1992 obnovili gospodarsko poslopje in zgradili sušilne naprave za seno. Nazadnje, leta 1995, so zgradili stanovanjsko poslopje v slogu kmečke arhitekture.

V hlevu imajo dve pasmi krav, rjavo in črno-belo govedo. Krmijo jih z doma pripravljeno hrano in tudi pasejo. S takim načinom reje krave živijo dalj časa in dajejo najkvalitetnejše mleko. Da pa bodo zagotovili najboljše pogoje za živali, načrtujejo gradnjo novega hleva za prosto rejo.

Člani družine Goričnik so prepričani, da je treba mleko prodajati domači, najbližji mlekarni, ki ga je sposobna predelati v različne mlečne izdelke. S svojo držo izražajo zaupanje v slovensko predelovalno industrijo.

Ker je prihodnost namenjena mladim, bo kmetijo prevzel sin Matej.