Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Sušnik


Na kmetiji Sušnik, ki jo domačini imenujejo pri Bacl, gospodari Jani z ženo Marijo ter sinovoma Davorjem in Davidom. Svoje izkušnje in spoznanja z njimi delijo tudi Janijevi starši, oče Janko in mama Marija.

Mleko so oddajali že Janijevi starši. Takrat so ga nosili v zbiralnico Prekope, danes pa ga peljejo v zbiralnico Čeplje, ki deluje že več kot 25 let. Jani se spominja, da je kot otrok mleko v zbiralnico vozil s kolesom, pozneje, ko ga je bilo več, pa ga je peljala soseda s katrco.

Do leta 1980, ko na kmetiji ni bilo traktorja, so delali vse na roke. Jani pripoveduje, da so na travniku delali tudi ves dan, malico in pijačo pa so nesli kar s seboj. Danes je s traktorjem in drugo mehanizacijo delo opravljeno hitreje in lažje. Po letu 1980 se je začela mehanizacija kmetije. Nakupu traktorja so sledili še nakupi številnih priključkov, sicer pa v razvoj kmetije vlagajo ves čas in si nenehno prizadevajo za njen napredek.

Do leta 1975 so se na kmetiji pri Bacl ukvarjali tudi s hmeljarstvom, nato pa so se posvetili izključno mlečni proizvodnji. Jani je zato povečal hlev, tako da imajo danes približno 24 krav molznic in lastno čredo.

Delo na kmetiji veseli tudi Davorja, ki najraje poprime za traktorska dela. Enako staršem pri delu pomaga David. Jani in Marija si z njuno pomočjo želita še naprej pisati več generacij dolgo zgodbo kmetije pri Bacl.