Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Švab


Gospodarja Krivčeve domačije nista poskrbela le za razvoj kmetije in dobro opravljeno delo, temveč brezpogojno in ljubeče že vrsto let dajeta dom številnim rejencem in ostarelim ter jim pomagata na življenjski poti in bogatita njihov vsakdan.

Leta 1900 so Bernardovi stari starši kupili kmetijo, kmetovanje pa so pozneje nadaljevali njegovi starši. Posvetila sta se predvsem vzreji goveda in poljedelstvu, veliko so tudi sejali. Kmetovali so predvsem za preživetje šestčlanske družine. Kot pravi Bernard, je ata želel, da on nadaljuje družinsko tradicijo, zato sta s soprogo Ljudmilo poskrbela za razvoj in viden napredek. Bernard je s službo zagotovil sredstva za investicijo v nov hlev in prve stroje, ki so korenito spremenili delo na kmetiji, napeljala sta vodovod, z živino pa napolnila hlev. Redila sta veliko prašičev in goveda ter se ukvarjala s predelavo lesa. Žaga še vedno deluje in les ostaja zlata rezerva kmetije. V ospredju je ves čas živinoreja, vzreja bikov in pridelava mleka, tega letno prodata okrog 35.000 litrov.

Družabna in simpatična Ljudmila in Bernard ne skrbita le za svojo kmetijo. Brezpogojno in predano že več kot 35 let skrbita za rejniške otroke, boljše in dostojnejše življenje sta omogočila kar 13 otrokom. Skrbita tudi za starejše in jim lajšata tretje življenjsko obdobje. Skrb je njuno poslanstvo, tako za živino kot za ljudi, z ljubiteljskim vrtnarjenjem pa poskrbita predvsem za zdravo domačo hrano. Skromna, preprosta in srčna zakonca v prostem času poskrbita še zase in se z rejenci udeležujeta raznih izletov in piknikov, ki jih prirejajo z rejniškimi društvi. Njun občutek za sočloveka je zagotovo nasledila tudi hči, ki že stopa po njunih stopinjah.