Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Švent


Tradicija in izkušnje so se prenašale iz roda v rod z mislijo, da je v življenju vredno pustiti sledi. Za rodove, ki prihajajo.

Otroška leta Stanislava, Milice, Jožija, Marjana, Karla in Rudija je na kmetiji Švent zaznamovalo trdo delo, ki se je opravljalo ročno. Še so živi spomini, ko so travnike kosili s koso, pšenico na roke spenjali v snope in koruzo kožuhali. Sosedje so si pomagali pri večini kmečkih opravil, večja pa so sklenili še s prijetnim druženjem.

Sprva se je kmetija preživljala s hmeljem in živinorejo, šele z organiziranim odkupom mleka so vstopili v mlečnopridelovalno panogo. Mleko so sprva nosili v skupno zbiralnico Gotovlje, peš ali s kolesom. Od leta 1997 imajo lastno zbiralnico in še danes se spomnijo, kako je na dvorišče prvič pripeljala mlečna cisterna.

Gospodar na kmetiji je Stane. Prva delovna leta je posvetil podjetju Juteks, kasneje je bil zaposlen v keramičnem podjetju Kili. Ko je podjetje ugasnilo, je prevzel domačo kmetijo. Stane pravi, da prostega časa ni, vedno pa so skrbi in na prvem mestu je kmetija. To misel podkrepi z besedami: »Ne sme vse gladko iti, a kljub temu vztrajam.«

Stane za leta, ki so pred njim, načrtuje, da bo vztrajal v mlečnopridelovalni industriji. Dokler mu bo zdravje dopuščalo, bo skrbel, da dom raste in se razvija.