Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Tadina


Živinoreja ima na Muškerčevi kmetiji kar dolgo tradicijo. Štefka je bila v vasi znana kot odlična izdelovalka mlečnih izdelkov, ki jih je prodajala v zdravilišče Rogaška Slatina, danes pa oddajajo kvalitetno mleko v Mlekarno Celeia.

Predniki družine Tadina so bili krojači, zraven pa so pridelovali hrano na majhni kmetiji. Štefka se je na kmetijo primožila leta 1975 in kmalu po poroki z možem prevzela kmetijo. Z nakupom traktorja in gradnjo novega hleva se je začela modernizacija.

Mlečna proizvodnja ima na kmetiji že kar dolgo tradicijo, pove mama Štefka. Skoraj 25 let je izdelovala skuto in kislo smetano ter ju prodajala v zdravilišče Rogaška Slatina. »Mleko jutranje molže smo nosili v zbiralnico, medtem ko sem mleko večerne molže vsak dan vlivala v štiri kotle za izdelovanje skute, ki sem jih imela v posebni sobi. Po dnevu ali dveh, ko je nastalo kislo mleko, sem najprej posnela smetano, nato pa segrevala in pustila, da se je začela izločati sirotka. Narejeno skuto sem zavila in jo po naročilu dostavljala. Prodajala sem tudi kislo smetano. Po osamosvojitvi Slovenije se začeli veljati novi standardi, vedno več je bilo birokracije, zato smo se odločili, da to dejavnost opustimo in začnemo s pitanci,« pripoveduje.

Današnja lastnika, Sabina in Stanko, sta se spoznala v Alposu, kjer sta bila oba zaposlena. Po poroki sta po svojih močeh pomagala mami Štefki pri kmetovanju. Pred leti, ko je Sabina izgubila delo, sta se odločila za prevzem kmetije in preusmeritev v oddajo mleka. Odkar sta prevzela kmetijo, sta veliko postorila, ju pohvali Štefka. Hlev sta preuredila v prosto rejo, zgradila sta nove silose za silažo in uredila mlekarno. Pri delu jima pomagata otroka, Anže in Lina.

Kljub opravljenemu Sabini in Stanku novih načrtov ne manjka. V prihodnosti želita v hlev namestiti mlekovod in še povečati stalež živine, če bosta le dobila kakšno zemljo v najem.