Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Tanšek


Blizu cerkve svete Uršule v Vodulah pri Dramljah je kmetija Tanšek. Mimo nje gre vsako zimo pohod XIV. divizije, ki se ga udeleži tudi tisoč pohodnikov. Na kmetiji gospodarita Ivan in Irena s pomočjo hčerke Anje.

Še vedno stoji stara hiša, ki šteje več kot 200 let. O tem, da kmetija svojo zgodbo piše že več stoletij, priča tudi kozolec iz leta 1850. Mleko je začel oddajati Ivanov oče, vendar je z oddajanjem tudi prenehal, saj sta bila tako Ivan kot Irena do leta 1994 zaposlena. Sprva je službo izgubil Ivan, ko pa je leta 1998 službo izgubila še Irena, sta začela oživljati kmetijo. Ko sta ponovno začela oddajati mleko, sta imela približno sedem krav molznic.

Skozi leta, ko sta svoje življenje v celoti posvetila delu na kmetiji, sta posodobila celotno mlečno proizvodnjo. Tako sta kupila molzni stroj in število krav molznic podvojila. Danes jih imata približno 14. Pridobila sta tudi prevozni bazen, s katerim Ivan mleko vsak drugi dan odpelje do skupne zbiralnice na križišču.

Ivan in Irena posebnih načrtov ne kujeta. Predvsem bosta poskušala še naprej vzdrževati svojo čredo krav molznic, saj verjameta, da je to pomembno za kakovostno mleko.