Mlečna cesta – Zelene Doline

Kmetija Tičer


V prijetni senci pod brezo nam je gospodar Franc z ženo Marijo zaupal, da se je kmetija Tičer nekoč imenovala kmetija pri Močrešij. Sedaj že tradicionalno prehaja iz roda v rod in nekega dne bo za nadaljevanje te tradicije poskrbela hčerka Mojca.

Franc je kmetijo prevzel kot mlajši izmed dveh bratov in okoli leta 1980 začel oddajati mleko. Tedaj je mleko vozil v skupen bazen v Loko pri Žusmu. Franc se spominja, da je bil to za današnje čase majhen, komaj 500-litrski bazen, vendar pa je zadostoval za tedanje potrebe kmetov iz okolice. Takrat so imeli namreč precej manj živine. Tudi Franc pove, da sta po prevzemu kmetije imela le okoli deset glav živine.

Včasih so imeli na kmetiji Tičer tudi ovce in koze, nekaj časa so gojili celo šampinjone. Ves ta čas pa je bila primarna panoga na kmetiji pridelava mleka. Tako je še danes.

Leto 2017 je za Franca in Marijo prineslo poleg običajnega dela na kmetiji še precej dodatnega. Dozidala sta namreč hlev in ga na novo prekrila. Skozi leta sta poleg posodobitve mehanizacije in obnove poslopij povečevala tudi število krav molznic.

Tudi v prihodnje si želita slediti dosedanjemu delu in povečevati število krav molznic, saj je njun cilj, da bi količino pridelanega mleka povečala vsaj za toliko, da bi pridobila prevozni bazen. Pri tem poudarita, da je za uspešno vodenje kmetije najpomembnejše medsebojno sodelovanje vseh družinskih članov.